พล.ต.อ.อดุลย์ นั่งเก้าอี้ ผบ.ตร.คนที่ 9

พล.ต.อ.อดุลย์ นั่งเก้าอี้ ผบ.ตร.คนที่ 9
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

(16 ก.ค.) น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ซึ่งใช้เวลานานประมาณ 1 ชั่วโมงกว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็น ผบ.ตร.คนใหม่ ด้วยมติเอกฉันท์ ตามที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์เสนอ

สำหรับประวัติ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว มีชื่อเล่นว่า อู๋ เกิดวันที่ 8 เม.ย. พ.ศ.2497 ที่ อ.เมือง จ.นครพนม เป็นบุตรชายคนเดียวในจำนวนพี่น้อง 7 คน สมรสกับนางอรัญญา อรัณยกานนท์ เคยศึกษาที่ โรงเรียนอนุบาลนครพนม โรงเรียนสุนทรวิจิตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม โรงเรียนเทเวศร์ศึกษา กทม. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(นรต.) รุ่น 29

สำหรับหน้าที่การงาน เติบโตในกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) ปี พ.ศ. 2531 เป็นรองผกก.อก.บก.ตชด.ภาค 1 ปี พ.ศ. 2534 อาจารย์ประจำนรต. ปี พ.ศ. 2535 รองผบก.วิชาการ นรต. ปี พ.ศ. 2540 ผบก.กองแผนงาน 1 ปี พ.ศ. 2541 ผบก.จร. ปี 2543 ผู้ช่วยผบช.น. ปี พ.ศ. 2545 รองผบช.น. ปี พ.ศ. 2547 ผบช.ภาค 3 ปี พ.ศ. 2548 ผบช.ภาค 9 ปี พ.ศ. 2549 ผู้ช่วยผบ.ตร. ควบผบช.ภาค 9 ปี 2552 ที่ปรึกษา(สบ 10) ปี พ.ศ. 2553 รองผบ.ตร. วันที่ 1 ต.ค. 2554 ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) อีกตำแหน่ง