ศธ.ให้ทุนเรียนรายปี น.ร.3จว.ชายแดนใต้

นายกมล รอดคล้าย ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 เปิดเผยว่า นับแต่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี 2547 ก่อปัญหาและผลกระทบต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือเยียวยาอย่างเร่งด่วนและเพียงพอที่จะทำให้ครอบครัวสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติและมั่นคง กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงมอบทุนการศึกษารายปี ประจำปีการศึกษา 2552 ให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ยะลา เขต 1 ผู้รับทุน 663 ราย รวมงบประมาณ 6,097,000 บาท เขต 2 ผู้รับทุน 466 ราย รวม 4,058,000 บาท สพท.ปัตตานี เขต 1 ผู้รับทุน 448 ราย รวม 3,554,000 บาท เขต 2 ผู้รับทุน 568 ราย รวม 4,764,000 บาท

นายกมล กล่าวว่า สพท.นราธิวาส เขต 1 ผู้รับทุน 567 ราย รวม 4,919,000 บาท เขต 2 ผู้รับทุน 590 ราย รวม 5,589,000 บาท เขต 3 ผู้รับทุน 205 ราย รวม 1,702,000 บาท และสพท.สงขลา เขต 1 ผู้รับทุน 28 ราย รวม 263,000 บาท เขต 3 ผู้รับทุน 116 ราย รวม 941,000 บาท รวมทั้งสิ้น 31,887,000 บาท แบ่งเป็นระดับปฐมวัยและกศน. 464 ราย อนุบาลและประถม 1,667 ราย สถาบันปอเนาะ 8 ราย มัธยมศึกษา 1,069 ราย อุดมศึกษา 443 ราย

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด