วธ.ผ่านกม.ลูกติดอาวุธจนท.คุมร้านเกม

นายธีระ สลักเพชร รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดผ่านร่างกฎกระทรวงที่จะใช้ประกอบพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 2551 จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่างกฎกระทรวงอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ... 2.ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดประเภทภาพยนตร์ พ.ศ... 3.ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตประกอบกิจกรรมโรงภาพยนตร์ พ.ศ... 4.ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ... ส่วนร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตและประกอบกิจการให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์ พ.ศ... ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

กฎหมายลูกทั้ง 5 ฉบับจะรองรับการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด อำเภอ ในการดูแลตรวจสอบร้านเกม อินเตอร์เน็ต บริษัทเกม และโรงภาพยนตร์ให้เข้มงวดมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจเด็ดขาดกับผู้กระทำความผิดเพราะไม่มีกฎหมายรองรับ อีกทั้งยังเปิดช่องให้จัดตั้งองค์กรที่มีภาคประชาชน หน่วยงานท้องถิ่นเฝ้าระวังปัญหาร้านเกมด้วย คาดว่าจะสามารถประกาศใช้กลางปี 2552 นี้ รมว.วธ.กล่าว

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!