นัดพบตลาดงาน มข.แนะแนวอาชีพ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) แจ้งว่า งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น จะจัดโครงการนัดพบตลาดงาน วันที่ 17-18 ม.ค.นี้ ที่ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม (อาคารเดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

สำหรับการจัดงานนัดพบตลาดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรทั่วไปได้มีโอกาสเลือกงานที่สนใจอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งแนะแนวอาชีพ ทดสอบความพร้อมทางด้านอาชีพแก่ผู้ที่กำลังศึกษาและผู้ว่างงานได้ทราบถึงความรู้ความสามารถ ความถนัดของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม

ในการจัดงานครั้งนี้มหาวิทยาลัยคาดว่าจะมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประมาณ 2,000 คน นักศึกษาระดับ ปวช. ปวท. ปวส. ประมาณ 1,500 คน และผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ 1,000 คน สำหรับผู้สนใจติดสอบถามรายละเอียดได้ที่งานแนะแนว กองกิจการนักศึกษา

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด