กระดานข่าว

... นายธีระ สลักเพชร รมว.วัฒนธรรม กล่าวถึงนโยบายเร่งด่วนในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมว่า ได้กำหนดนโยบายไว้ 5 ข้อ คือ 1.เพิ่มความเข้มข้นการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเบี่ยงแบนทางวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชน พร้อมสร้างภูมิคุ้มกัน 2.ใช้มิติทางวัฒนธรรมในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะฟื้นฟูและพัฒนาโครงการศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนให้เกิดขึ้นในทุกอำเภอ และทุกตำบล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 3.เร่งผลักดันกฎกระทรวงที่จะใช้ประกอบพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 เนื่องจากพบว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ เพราะกฎกระทรวงยังไม่ได้ประกาศใช้ ทำให้ขั้นตอนการทำงานการตรวจจับผู้ทำความผิดยังไม่สามารถดำเนินการได้เด็ดขาด 4.ปัญหาชาวเล ชาวอูรักลาโว้ย ชาวมอแกน กว่า 10,000 คน ที่อาศัยอยู่ตามฝั่งทะเลอันดามัน และต่างประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน เนื่องจากการเข้าไปทำประโยชน์ของกลุ่มนายทุนทำให้วิถีชีวิต วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป และหวั่นว่าในอนาคตเผ่าพันธุ์ชาวเลจะสูญหายไป โดยแนวทางการแก้ปัญหาจะนำศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนไปตั้งในหมู่บ้านที่ชาวเลอาศัยอยู่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ฟื้นฟูวิถีชีวิต อนุรักษ์วัฒนธรรม และจะช่วยผลักดันเรื่องเอกสารสิทธิที่ดินทำกิน สัญชาติ และสิทธิขั้นพื้นฐานที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ และ 5.ใช้มิติทางวัฒนธรรมสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศให้มากที่สุด

... นายบุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ กรรมการบริษัทวิชาการดอทคอม แจ้งว่า เว็บไซต์วิชาการดอทคอม ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการแข่งขัน Robocode Thailand Contest 2009 เพื่อค้นหาสุดยอดทีมกับสุดยอดหุ่นยนต์ประจำปี โดยการแข่งขันในรอบคัดเลือกจะดำเนินการผ่านเว็บไซต์วิชาการดอทคอม ส่วนการแข่งขันในรอบสุดท้ายเป็นการชิงชนะเลิศระดับประเทศ จะจัดการแข่งขันในเดือนก.พ.นี้ ในงาน ICT Contest Festival จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ ผู้สนใจคลิกดูรายละเอียดและดาวน์โหลดโปรแกรม Robocode ได้ที่ www.vcharkarn.com ปิดรับสมัครและปิดการให้อัพโหลดหุ่นยนต์วันที่ 20 ม.ค.นี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2583-2802

... มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาภาษาไทย ซึ่งเป็นโครงการย่อยในโครงการภาษาไทยเข้มแข็ง และรักการอ่าน (มศว 60 ปี) โดยเปิดเว็บไซต์ http://thaiqa.swu.ac.th/ ให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางภาษา วัฒนธรรมและวรรณคดีไทย โดยมีนักวิชาการเป็นผู้ให้ความรู้ ไขข้อข้องใจ หรือขอคำปรึกษาได้ที่ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 6269

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด