แนะพระสงฆ์เข้าหาประชาชน

พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) กล่าวตอนหนึ่งในการอบรมถวายความรู้พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล รุ่นที่ 1 ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ที่สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ว่า พระสงฆ์ที่เป็นเจ้าคณะตำบล ถือได้ว่าเป็นพระที่มี ตำแหน่งในการปกครอง ถึง 3 ตำแหน่ง คือ เจ้าอาวาส พระอุปัชฌาย์ และเจ้าคณะตำบล ซึ่งแต่ละตำแหน่งล้วนมีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น โดยพาะตำแหน่งพระอุปัชฌาย์ คือ ผู้คัดกรองคนที่จะเข้ามาบวช ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความเจริญ หรือความเสื่อมถอยมายังพระพุทธศาสนาได้ ดังนั้น การเป็นพระอุปัชฌาย์จะต้องไม่ใจอ่อน หากพบว่าผู้ที่ต้องการจะบวชมีคุณสมบัติต้องห้าม เช่น ติดยาเสพติด ก็ควรที่จะชี้แจงให้ญาติของผู้ที่จะบวช เข้าใจ และหากบวชให้อาจจะส่งผลทำให้พระอุปัชฌาย์ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ พระพรหมเวที กล่าวต่อไปว่า ในส่วนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นั้น อยากให้เจ้าคณะตำบลทำความเข้าใจกับพระสงฆ์แต่ละตำบลใหม่ ว่า ไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้คนเข้ามาฟังเทศน์ แต่พระสงฆ์ควรเข้าหาประชาชน เพราะการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ควรหวังผลที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนมากกว่าจำนวนคน ไม่ใช่รอแต่จะขึ้นธรรมาสน์หวังเทศน์ให้คนจำนวนมากฟังเท่านั้น.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด