ห้ามครูระบุวิทยฐานะในบัตร

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายนัที เปรมรัศมี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือแจ้งมายังเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กรณีที่ สพฐ.ได้หารือถึงการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าจะระบุวิทยฐานะได้หรือไม่ ซึ่งทางสำนกนายกรัฐมนตรีพิจารณาตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2552 แล้วเห็นว่าการระบุตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องระบุเฉพาะชื่อตำแหน่งเท่านั้น ไม่สามารถนำวิทยฐานะมาระบุต่อท้ายตำแหน่งได้ ทั้งนี้ สพฐ.ได้ทำหนังสือแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทราบแล้ว

ด้าน นายพิษณุ ตุลสุข ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. กล่าวว่า มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สอบถามเรื่องดังกล่าวเข้ามามาก และเห็นว่าน่าจะสามารถระบุวิทยฐานะต่อท้ายชื่อ และตำแหน่งได้ เพราะจะมีประโยชน์ในเวลาแสดงตัว ซึ่งจะทำให้ทราบถึงสถานภาพของแต่ละบุคคล.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด