แวดวงราชภัฏ

ยอดฉัตร yoodchat@gmail.com

.....แวดวงราชภัฏ ขานรับงานวันครูปี 2552 ครั้งที่ 53 ตรงกับวันศุกร์ที่ 16 ม.ค. ภายใต้คำขวัญ ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครู อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานร่วมพิธีบูรพาจารย์ ระลึกถึงพระคุณครู เชิดชูเกียรติครู ณ หอประชุม คุรุสภา

.....ชวนเชิญทุกท่านล้วนเป็นศิษย์ที่มีครู ส่งบัตรคารวะครูและดอกไม้ประจำวันครูไปกราบคารวะครู ผู้มีพระคุณที่เปรียบเสมือนพ่อ แม่ ที่สองของชีวิต ดร.ดิเรก พรสีมา ประธานกรรมการคุรุสภา อดีตรองเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ และ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัด ศธ. ตีฆ้องร่อนบัตรเชิญมวลครูเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

.....ยินดีและชื่นชมกับผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ปี 2552 ล้วนเป็นบุคคลที่สังคมรู้จักในผลงานเป็นอย่างดี พระวิสุทธิ์พุทธิศาสตร์ (ประเทือง อาภาธโร) เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร รองเจ้าคณะ จ.ลพบุรี ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิสาลาภรณ์ ราชบัณฑิต อดีตประธานกรรมการคุรุสภา ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย ศ. สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ และสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

.....ไม่มีอะไรต้องตื่นเต้นกับการมาเยือนของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและ สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินผลคุณภาพการศึกษา ที่มาติดตามผลการปฏิบัติราชการตามปกติ ผศ.อารีย์ วชิรวราการ อธิการบดีม.ราชภัฏธนบุรี คุยเสียงดัง ฟังชัด ตรงประเด็นถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่คำนึงถึงคุณภาพของบัณฑิตเป็นสำคัญ โดยมี ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ และ สำราญ ถาวรายุศม์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมยืนยัน

.....จับมือกับม.มิสซูรี่-เซนต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 รศ.ดร. เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี ม.ราชภัฏพระนคร ไม่ผิดหวังที่ได้ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการกกอ.มาเป็นประธานใหญ่ เลยคุยเฟื่องเรื่องจะเปิดหลักสูตรปริญญาเอก มุ่งหวังให้เป็นมหาลัยแห่งการเรียนรู้ชั้นนำของประเทศและระดับนานาชาติ เหมือนบอกเป็นนัยว่า ต้องเป็นอธิการบดีต่อไปอีกวาระหนึ่ง

.....โครงการภาษาไทยเข้มแข็ง และรักการอ่าน (มศว 60 ปี) ให้บริการแล้ว ศ.ดร.วิรุฬ ตั้งเจริญ อธิการบดี และ รศ.สุภา ปานเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานโครงการ เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาภาษาไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางภาษา วัฒนธรรมและวรรณคดีไทย ไขข้อข้องใจแก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา นักเรียนและผู้สนใจ คลิ๊กได้ที่ http://thaiqa.swu.ac.th/ และที่ 0-2649-5000 ต่อ 6269

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!