กระดานข่าว

... นายจรัส หนุนอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี (สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานีได้สำรวจประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน อายุระหว่าง 15-59 ปี ใน จ.ปัตตานี ปรากฏว่าเป็นผู้ไม่รู้หนังสือ ลืมหนังสือ อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้ จำนวน 22,778 คน ผู้ชาย 9,873 คน ผู้หญิง 12,905 คน บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ไม่เคยเรียนหนังสือจำนวน 10,477 คน และเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2,050 คน จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1,822 คน จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1,369 คน จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2,961 คน จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 911 คน จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2,505 คน จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จำนวน 228 คน และเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 445 คน จากข้อมูลดังกล่าวในปีงบประมาณ 2552 สำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานีจึงมีเป้าหมายสอนผู้ไม่รู้หนังสือและลืมหนังสือให้อ่านออกเขียนได้ จำนวน 9,200 คน สำหรับปัญหาและอุปสรรคโครงการจัดสอนภาษาไทยให้แก่ผู้ไม่รู้หนังสือ คือ ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ไม่สนใจสมัครเรียน เนื่องจากมองว่าไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาไทย เพราะในชีวิตประจำวันใช้ภาษามลายูถิ่น บางคนออกกลางคัน ไม่เข้าสอบหรือสอบไม่ผ่าน และสาเหตุที่สำคัญคือผู้ที่ไม่ได้อ่าน ไม่ได้เขียนก็จะลืมหนังสือ จึงทำให้โครงการนี้เป็นโครงการที่ยากลำบาก ทำให้ครู กศน.ต้องใช้ความพยายามและอดทนเป็นอย่างมาก ส่วนการป้องกันการลืมหนังสือ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานีได้จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) และมุมเรียนรู้ กศน.ประจำวัดและมัสยิดขึ้น เพื่อรองรับการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ใกล้ตัว ให้ชาวบ้านและผู้ไม่รู้หนังสือที่ผ่านการเรียนรู้ภาษาไทยแล้วเข้าไปศึกษาค้นคว้าอ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร และหนังสือแบบเรียน กศน.

... ดร.อรรถกฤต ฉัตรภูติ ผู้บริหารวิชาการดอทคอม เปิดเผยว่า วิชาการดอทคอมร่วมกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ EF Education First จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในแบบออนไลน์สำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นการลดช่องว่างทางการศึกษา เปิดโอกาสให้เยาวชนในชนบท และผู้ที่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ยาก สามารถฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง โดยเว็บไซต์วิชาการดอทคอมได้เปิดเซ็กชั่นที่เรียกว่า vEnglish เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับคนทำงานทั่วไป รวมถึงบริการสำหรับครูในการนำเนื้อหาไปใช้ปรับปรุงการสอนนักเรียน ดูรายละเอียดและเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี ที่ www. vcharkarn.com หรือสอบถามโทร. 0-2583-2802

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!