ธกส.ด่านซ้ายสร้างสีสันจับจนท.ใส่ชุดผีตาโขน

ธกส.ด่านซ้ายสร้างสีสันจับจนท.ใส่ชุดผีตาโขน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อ.ด่านซ้าย จ.เลย ได้จัดกิจกรรมก่อนเข้าสู่งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ปี 2555 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิ.ย. 55 โดยได้จัดตกแต่งในบรรยากาศย้อนยุค พร้อมให้พนักงาน ธ.ก.ส.ทุกคน สวมใส่ชุดผีตาโขน ต้อนรับผู้ใช้บริการของธนาคาร เป็นที่ฮือฮาของบรรดาลูกค้า นายนเรนทร์ พรหมมินทร์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาด่านซ้าย กล่าวว่า ด้วยทางอำเภอด่านซ้าย ได้มีการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิ.ย. 55 ณ ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย และวัดโพนชัย จึงได้มีการตกแต่งบรรยายกาศผีตาโขนขึ้น โดยให้พนักงานทุกคน แต่งชุดผีตาโขน เพื่อเป็นการต้อนรับลูกค้า และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวอำเภอด่านซ้าย ซึ่งได้รับการต้อนรับจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก พนักงานจะแต่งชุด “ผีตาโขน” จนถึงวันงาน และมีการมอบเงินสนับสนุนงานผีตาโขน โดยมอบให้ทางอำเภอด่านซ้าย โดยมีตัวแทนนายอำเภอด่านซ้าย นายวชิราวุธ วิเวทไชโย ปลัดอาวุโสฯ และ นายอาคม ภูละคร ปลัดอำเภอ เป็นผู้รับเงินสนับสนุน