วธ.วิกฤติขาดครูช่วยศิลป์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ หน่วยงานในสังกัด วธ. กำลังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรอย่างหนัก จำแนกเป็น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขาด 208 อัตรา แบ่งเป็นข้าราชการ 58 อัตรา อาจารย์สอนนาฏศิลป์และช่างศิลป์ 150 อัตรา กรมศิลปากร ขาด 400 อัตรา โดยเฉพาะสำนักช่างสิบหมู่ ขาดนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งตนจะรายงานปัญหาดังกล่าวต่อ นายธีระ สลักเพชร รมว.วัฒนธรรม เพื่อเร่งขออัตรากำลังเพิ่มจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยเร็วที่สุด เพราะหากปล่อยไว้ในอนาคตงานศิลปวัฒนธรรมของชาติน่าเป็นห่วง

ด้าน นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า จากการปฏิรูประบบราชการ ที่ให้ลดจำนวนข้าราชการลง ส่งผลให้กรมศิลปากรขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในทุกด้าน ทั้งช่างสิบหมู่ โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ โดยในปีนี้กรมศิลปากรมีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 49 คน และส่วนใหญ่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งนั้น ซึ่งกรมศิลปากรจะเร่งขอคืนอัตรากำลังที่ว่างลง จาก ก.พ. แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับคืนมากี่ตำแหน่ง อย่างไรก็ตามตนจะพยายามเจรจากับ ก.พ. ให้เห็นความสำคัญของงานช่างศิลป์ไทย เพื่อขอเพิ่มจำนวนบุคลากรให้มากขึ้นด้วย.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด