ครม.อนุมัติ 1.9 หมื่นล้านจัดเรียนฟรี

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว. ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 ม.ค.ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายกลางปี 2552 เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 115,000 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นงบฯ สำหรับโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ จำนวน 19,000 ล้านบาท โดยเป็นส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอจำนวน 18,258 ล้านบาท แบ่งเป็น ตำราเรียน 6,000 ล้านบาท อุปกรณ์การเรียน 2,000 ล้านบาท เครื่องแบบนักเรียน 4,500 ล้านบาท และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4,000 ล้านบาท ซึ่งหลังจากนี้ตนจะเรียกประชุมผู้บริหารองค์กรหลักเพื่อจัดทำรายละเอียดของการดำเนินการ โดยจะเร่งให้ทันการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 นี้

โครงการนี้เป็นสิทธิของเด็กทุกคนไม่ใช่เฉพาะผู้ด้อยโอกาสหรือฐานะยากจนเท่านั้น เนื่องจากการเรียนฟรี 12 ปี เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ขณะที่การเรียนฟรี 15 ปี เป็นนโยบายรัฐบาลที่ได้ให้ไว้กับประชาชน เมื่อมาเป็นรัฐบาลก็ต้องทำตามสัญญา ไม่สามารถลิดรอนสิทธิของเด็กได้ ส่วนใครจะเห็นด้วยหรือไม่ผมพร้อมที่จะรับฟัง และนำมาพิจารณา อย่างไรก็ตามในที่ประชุมได้มีการพูดกันว่าเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะให้นักเรียนแสดงความจำนง หรือขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิ ซึ่งจะทำให้มีเด็กจำนวนหนึ่งไม่มาขอรับสิทธิก็ได้ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจะทำให้มีเงินเหลือเพื่อไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสอื่น ๆ ได้มากขึ้น นายจุรินทร์ กล่าวและว่า ส่วนการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นนั้น หากเป็นรายการที่รัฐบาลประกาศแล้วว่าไม่มีค่าใช้จ่าย สถานศึกษาจะไม่สามารถเรียกเก็บซ้ำซ้อนได้ ซึ่งจะมีการประกาศรายละเอียดรายการที่รัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนได้ทราบต่อไป.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด