โชว์วิถีชีวิตชนเผ่าในงานวันเด็ก

เมื่อเร็วๆ นี้ที่บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศก.) ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ผศ.กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติและงานมหกรรมวิชาการปี 2552 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจัดงานขึ้น เพื่อเป็นการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการให้เด็กชม มีการจัดแสดงนิทรรศการของมหาวิทยาลัยชีวิต ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ตามอำเภอต่างๆ จัดนิทรรศการแสดงถึงวิถีชีวิตคนพื้นเมือง 4 เผ่าของ จ.ศรีสะเกษ เป็นการนำเอาวิถีชีวิตคนโบราณของ จ.ศรีสะเกษ มาแสดงให้เด็กน.ร.ซึ่งถือว่าเป็นชนรุ่นใหม่ได้ศึกษาหาความรู้อีกด้วย พร้อมทั้งมีการจัดประกวดแข่งขันกิจกรรมจำนวนมาก สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

ผศ.กนก กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมวิชาการและงานวันเด็กแห่งชาตินี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจัดงานครั้งนี้เป็นปีที่ 4 แล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากว่าเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นด้านความรู้การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เป็นการแสดงผลงานวิจัย และเพื่อเป็นการแสดงผลงานทางวิชาการของมหา วิทยาลัยให้ประชาชนชาวศรีสะเกษได้ชม และเพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้สังคมได้เข้มแข็งยั่งยืนอีกด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากโปรแกรมภาควิชาต่างๆ มาร่วมจัดร้านนิทรรศ การที่สวยงามตระการตาเป็นจำนวนมากทีเดียว

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!