กระดานข่าว

.... นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัดศธ.) เปิดเผยว่า สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) สภากาชาดไทย สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ร่วมกันจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 26-27 ม.ค.นี้ ที่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เพื่อให้ยุวกาชาดมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและระลึกถึงบุคคลสำคัญที่ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งให้ยุวกาชาดมีความรู้ เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริง พร้อมทั้งส่งเสริมให้รู้จักการเรียนรู้นอกสถานที่ ตลอดจนได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดให้แพร่หลายเป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้น สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด การประกวดการเดินสวนสนาม ประกวดวงเมโลเดียน และกิจกรรมการแสดงบนเวที เป็นต้น

.... สำนักงานก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2552 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จำนวน 188 ทุน ระหว่างวันที่ 15-29 ม.ค.นี้ และรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (ทุนสำหรับผู้ชนะการประกวดผลงานในระดับประเทศ หรือนานาชาติ) ประจำปี 2552 จำนวน 5 ทุน เพื่อศึกษาวิชาในระดับปริญญาโท หรือประกาศนียบัตร ณ ต่างประเทศ ในสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับรางวัล ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ก.พ. ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครและแบบฟอร์มได้ที่ www.ocsc.go.th หรือสอบถามรายละเอียดที่ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 และที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

.... ผศ.จริยา หาสิตพานิชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดงาน ราชมงคลสุวรรณภูมิแฟร์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-8 ก.พ.นี้ ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่เหมาะสมแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เปิดโอกาสให้เกษตรกรหรือกลุ่มผู้ประกอบการได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการผลงานวิชาการ งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของคณาจารย์และนักศึกษาคณะต่างๆ อาทิ กล่องตรวจวัดความเร็วอัจฉริยะ เครื่องขอดเกล็ดปลา หุ่นยนต์กู้ภัย ฯลฯ รวมถึงการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ และตลาดนัดแรงงาน สอบถามรายละเอียด โทร.035-242-554 หรือ www.rmutsb.ac.th ....

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!