ไทย-แองโกล่า สานสัมพันธ์ความร่วมมือด้านพลังงาน

ไทย-แองโกล่า สานสัมพันธ์ความร่วมมือด้านพลังงาน
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

 นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ Mr. Jose Maria Botelho de Vasconcelos รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ปิโตรเลียมแห่งสาธารณรัฐแองโกลา ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง กระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและ กระทรวงปิโตรเลียมแห่งสาธารณรัฐแองโกลา ว่าด้วยความร่วมมือด้านปิโตรเลียมและ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตอล กรุงเทพ โดยมี  ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ปธบ.  นายสรากร กุลธรรม รธท. และผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.ในฐานะบริษัทน้ำมันแห่งชาติของไทยเป็น สักขีพยานเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง เสริมและกระชับความร่วมมือระหว่างทั้งสอง ประเทศในด้านต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายปิโตรเลียม หน่วยงาน และการดำเนินงานของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม เป็นต้น ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ ประเทศสมาชิกโอเปคและเป็นผู้ผลิตน้ำมันราย ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปอาฟริกา อีกทั้ง ยังเป็นแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบแห่งใหม่ของประเทศไทย หากการขนส่งน้ำมันจากแหล่งตะวันออกกลาง เกิดเหตุสุดวิสัย