ธ.กรุงไทย ให้สินเชื่ออเนกประสงค์ช่วยลูกค้า

ธ.กรุงไทย ให้สินเชื่ออเนกประสงค์ช่วยลูกค้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายเวทย์ นุชเจริญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ทางธนาคารได้ออกสินเชื่ออเนกประสงค์ กรุงไทยใส่ใจคุณ สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ หรือ ผู้ที่มีรายได้จากธุรกิจส่วนตัว เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจับจ่ายใช้สอยตามความจำเป็นให้กับลูกค้า และประชาชน โดยผู้กู้ไม่ต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคาร เพียงใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเท่านั้น โดยธนาคารให้กู้ แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L) ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี และแบบวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ระยะเวลากู้ 1 ปี วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ทั้งนี้ สินเชื่อดังกล่าว กู้ได้ 3 กรณี คือ กรณีจำนองที่ดินเปล่า ให้วงเงินกู้สูงสุด 70% ของราคาประเมิน จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด ให้วงเงินกู้สูงสุด 80% ของราคาประเมิน โดยวงเงิน แบบมีกำหนดระยะเวลา คิดดอกเบี้ยอัตรา MRR + 1% ต่อปี ส่วนวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีหรือโอดี คิดอัตรา MRR +2 % ต่อปี สำหรับกรณีจำนำพันธบัตร ให้วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน และสำหรับผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในปี 2554 ยังสามารถขอเงินกู้ซอฟท์โลน ในอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีใน 5 ปีแรกได้อีกด้วย สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชน คิดดอกเบี้ยตามวงเงินที่ใช้จริงในอัตรา MRR + 3.5% ต่อปี ทั้งนี้ ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย หากไม่มีการเบิกใช้วงเงิน และสามารถชำระคืนเงินต้นได้ตามความต้องการ ซึ่งปัจจุบันอัตรา MRR ของธนาคารอยู่ที่ 8% ต่อปี  

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ลูกค้า