วุฒิสารไม่ถอนผลวิจัย-สามารถยันอาทิตย์นี้สสร.ชัด

วุฒิสารไม่ถอนผลวิจัย-สามารถยันอาทิตย์นี้สสร.ชัด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายวุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เปิดเผยกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ไม่ขอให้ความเห็นเรื่องผลวิจัยการปรองดองของสถาบันอีก หลังจากที่ จดหมายเปิดผนึกจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และผู้นำฝ่ายค้าน ที่อยากให้สถาบันถอนผลวิจัย ออกจากคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ที่มี พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน เป็นประธาน เพราะส่วนตัวได้บอกไปชัดเจนแล้วว่าเป็นเรื่องของรัฐสภา จากนี้เป็นกระบวนการรัฐสภาแล้ว จึงไม่ขอให้ความเห็นอีก 'สามารถ' ยัน อาทิตย์นี้ สสร. ชัด นายสามารถ แก้วมีชัย ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช เปิดเผยกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า การประชุมคณะกรรมาธิการ ในวันที่ 28-29 มี.ค. นี้ หากยังไม่ได้ข้อสรุป จำเป็นต้องลงมติ เพราะที่ผ่านมาได้ให้หลายฝ่ายออกมาเสนอแนวคิด ต้องมาตัดสิน หลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนแล้ว โดยยืนยันว่า ไม่มีการเลื่อนกรอบเวลาอีก และจะพยายามให้เสร็จโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ สัปดาห์นี้ จะเปิดประชุมเต็มที่ 9 ชั่วโมง สัปดาห์หน้าอีก 9 ชั่วโมง จะได้เห็นทั้งคุณสมบัติผู้สมัคร จำนวนและที่มาของ ส.ส.ร. แน่นอน  เลขากมธ.ปรองดองขู่นำข้อมูลหารือแฉในสภาฯ นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยกับสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ในรายการเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดัง FM 102.75 MHz เกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปของการพิจารณางานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้า ที่กำลังได้รับความสนใจ วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในสังคมว่า นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ได้บรรจุเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมร่วม ในวันที่ 27 มี.ค. นี้แล้ว เพื่อขอมติในการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การประชุมของสภาผู้แทนราษฎร ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติต่อไป นายชวลิต กล่าวว่า ในวันนี้ มีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งลงข่าวการให้สัมภาษณ์ของตนเองคลาดเคลื่อน ในเรื่องการเสนอความเห็นของกรรมาธิการ และงานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้า โดยยืนยันว่า จะมีการตัดเรื่องผลคะแนนโหวตในแต่ละความเห็นของกรรมาธิการออกไปเท่านั้น แต่ความเห็นอื่นๆ จะเสนอทั้งหมด พร้อมกับตำหนิคนที่วิพากษ์วิจารณ์ว่า ไม่รู้ความจริงทั้งหมดก็เอาไปพูด จนทำให้เกิดความสับสนในสังคม  ทั้งนี้ นายชวลิต ยังขู่ด้วยว่า หากมีการวิพากษ์วิจารณ์ ตอบโต้ถกเถียงกันไม่จบ ก็จะนำเอกสารข้อมูล ที่กรรมาธิการแต่ละคนหารือเรื่องการลงมติ หรือผลโหวตในที่ประชุม มาเปิดเผยอย่างละเอียดในการประชุมสภาฯ เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน รวมถึงในอนาคตจะมีการทำเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงผลการทำงานของกรรมาธิการด้วย 'เดโช' เสนอ ส.ส.ร.ควรมี 100 คน นายเดโช สวนานนท์ อดีตรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เปิดเผยกับสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ในรายการเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดัง FM 102.75 MHz ว่า ในความเห็นส่วนตัว เป็นเรื่องที่ดีที่หลายฝ่าย ทั้งในส่วนของกรรมาธิการ นักวิชาการ และภาคประชาชน ต่างมีการเสนอแนะในเรื่องของการตั้ง ส.ส.ร. เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ แม้จะมีการถกเถียงกัน แต่ทุกอย่างก็เป็นไปตามกรอบ และเชื่อว่าทุกอย่างจะได้ข้อยุติตามมติที่ทุกฝ่ายยอมรับ พร้อมกันนี้ นายเดโช ยังได้แสดงความเห็นเรื่องจำนวนของ ส.ส.ร. ว่า ควรมีจำนวน 100 คน น่าจะเหมาะสมที่สุด โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้งโดยตรงและทางอ้อม ซึ่งทางอ้อมประมาณ 1 ใน 4 ของ ส.ส.ร. ทั้งหมด ส่วนที่จะให้ กกต. รับผิดชอบในการเลือกตั้ง ก็ควรจะมีการออกกฎหมาย หรือ พ.ร.บ. รองรับให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันปัญหาภายหลัง ด้าน นายสามารถ แก้วมีชัย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... กล่าวว่า ในสัปดาห์นี้ จะมีการประชุมลงรายละเอียดมากขึ้นหลังจากรับฟังความเห็นของทุกฝ่าย รวมถึงการแปรญัตติของเพื่อสมาชิกที่ไม่ได้เป็นกรรมาธิการ พร้อมทั้งมั่นใจว่า จะมีการประชุมพิจารณา ลงมติได้ครบถ้วน และน่าจะเสร็จตามกรอบเวลา สามารถนำเข้าสู่สภาฯ และผ่านวาระ 2 ได้ ก่อนที่จะปิดสภาฯ สมัยสามัญนิติบัญญัติ ในวันที่ 18 เม.ย. นี้ ส่วนวาระ 3 นั้น ขึ้นอยู่กับประธานรัฐสภา ว่าจะขยายเวลาประชุมเพิ่ม หรือจะขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ต่อไป "เสธ.หนั่น"แนะ"พล.อ.สนธิ"ชะลอชงรายงานส.พระปกเกล้าเข้าสภาฯพล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวภายหลังกลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนการเมือง ของ พล.ต.สนั่น ที่นำโดย นายวัชระ กรรณิการ์ โฆษกพรรคชาติไทยพัฒนา นำกระเช้าดอกไม้เข้ามอบให้กำลังใจ พร้อมสนับสนุนแนวทางการสร้างความปรองดองของ พล.ต.สนั่น ที่ถามถึงเบื้องหลังการปฏิวัติ เพื่อให้เกิดความจริงออกมา โดย พล.ต.สนั่น กล่าวว่า ตนเองมองว่า พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ ควรชะลอผลการเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ เข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภา เพราะมองว่าผลการวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าในเรื่องดังกล่าว ยังไม่ครอบคลุมในทุกประเด็น และขณะนี้มีหลายฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งคณะผู้วิจัยควรถอนทุนการวิจัยดังกล่าวออกไปศึกษาเพิ่มเติม และหากเร่งเสนอเรื่องดังกล่าวในตอนนี้ อาจจะทำให้ยิ่งเร่งเร้าความร้าวฉานมากขึ้น และหากมีการเสนอเรื่องดังกล่าวจริง ตนจะไม่เข้าร่วมพิจารณา ทั้งนี้มองว่าการสร้างความปรองดองต้องใจเย็น โดยการทำความเข้าใจกับประชาชนให้มีความเห็นตรงกันก่อน และก้าวข้ามความขัดแย้งเพื่อสร้างอนาคต นอกจากนี้ นายวัชระ ได้กล่าวถึงการเปิดโรงเรียนการเมืองของ พล.ต.สนั่น ว่า ในขณะนี้เตรียมจะเปิดรุ่นที่ 9 โดยเป็นหลักสูตรของการปรองดอง กมธ.ปรองดอง ซีก ปชป. เตรียมลาออกประท้วง "พล.อ.สนธิ"นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือ วิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ จะลาออกจากกรรมาธิการ หลังจากที่ยื่นหนังสือถึง พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคณะกรรมาธิการ ให้ทบทวนรายงานผลการวิจัยแนวทางการสร้างความปรองดองของสถาบันพระปกเกล้า แต่ พล.อ.สนธิ ไม่รับฟัง กลับเร่งให้เสนอต่อประธานรัฐสภา ขอบรรจุวาระการประชุมรัฐสภา เพื่อขอขยายการพิจารณาของกรรมาธิการออกไปอีก 30 วัน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายค้านขอให้มีการทบทวนรายงานผลการวิจัยดังกล่าว เพื่อไม่ให้มีการหยิบบางประเด็นมาเป็นประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง พร้อมทั้งเรียกร้องให้สถาบันพระปกเกล้า ถอนรายงานออก เพื่อป้องกันถูกใช้เป็นเครื่องมือนำไปสู่การนิรโทษกรรม และคัดค้านประธานรัฐสภา อย่าบรรจุเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน เพราะยังไม่มีความจำเป็นที่เร่งด่วน แต่จะยิ่งขัดแย้งเพิ่มมากขึ้น 

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!