ผู้นำชุมชนจ.สระแก้วมอบบ้านให้ปชช.ยากไร้

ผู้นำชุมชนจ.สระแก้วมอบบ้านให้ปชช.ยากไร้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


 นายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ได้มีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดทำโครงการก่อสร้างบ้านราชสีห์ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ยากไร้ ในพื้นที่ อำเภอวัฒนานคร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันนักปกครองท้องถิ่นที่ให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น ซึ่งมีเป้าหมายที่จะก่อสร้างบ้านราชสีห์ ทุกปี ๆ ะ 1 หลัง  โดยจะหมุนเวียนให้ครบทุกตำบล ใช้งบประมาณก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท ถึง 120,000 บาท สำหรับปีนี้ ได้รับคัดเลือก นายทุย โสดาราม อายุ 87 ปี ราษฎรในตำบลหนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร มีบุตรทั้งหมด 10 คน  ปัจจุบันเหลือบุตร จำนวน 5 คน เป็นผู้มีฐานะยากจน ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง อาศัยอยู่กับบุตรสาวคนเล็ก ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้ไม่แน่นอน และมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 800 บาท เท่านั้นอย่างไรก็ตาม การสร้างบ้านราชสีห์ อ.วัฒนานคร ในครั้งนี้ ถือเป็นตัวอย่างแก่นักปกครองอำเภออื่น ๆ นำไปเป็นแนวทางการทำงานในพื้นที่ของตนเอง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!