พะเยาสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายค่าจ้าง300บ.

พะเยาสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายค่าจ้าง300บ.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


 ที่ โรงแรมพะเยาเกทเวย์  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ได้จัดโครงการ "ส่งเสริมสิทธิแรงงานให้มีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท จัดทำขึ้นเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เรื่อง ดำเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละ ไม่น้อยกว่า 300 บาท เดินไปข้างหน้าได้โดยเร็ว ซึ่งมีตัวแทนนายจ้าง ลูกจ้าง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จ.พะเยา เข้าร่วมกว่า 250 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำตามนโยบายรัฐบาล  ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา ได้ปรับเพิ่มจาก 159 บาทต่อวัน เป็น 222 บาทต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 แต่จังหวัดพะเยา ยังคงมีค่าจ้างขั้นต่ำ ที่ต่ำที่สุดในประเทศ โดยประกาศฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เม.ย.55 เป็นต้นไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!