เสวนาปรองดองส.พระปกเกล้า คึกคัก

เสวนาปรองดองส.พระปกเกล้า คึกคัก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


การเสวนารายงานวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติ ของสถาบันพระปกเกล้า โดยนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปรองดองแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎร ที่มี พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน เป็นประธานจัดขึ้นที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ โดยบรรยากาศล่าสุดภายในงานได้มีการเปิดให้ลงทะเบียน นำโดย นายพีรพันธุ์ พาลุสุข กรรมาธิการ ที่เดินทางมาเป็นคนแรก ตามด้วย พล.ท.วิลาศ อรุณศรี กรรมาธิการ นายชวลิต วิชยสุทธิ์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ พร้อมทั้งมีสื่อมวลชนที่มาเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และในเวลา 10.00 น. จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ในการเสวนาในวันนี้ มีการเชิญหัวหน้าพรรคทุกพรรคการเมือง รวมถึง ส.ส. และ ส.ว. เข้าร่วมรับฟังด้วย โดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวเปิดงานเสวนา รายงานวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติของสถาบันพระปกเกล้า ว่าต้องการจะสร้างความปรองดองโดยเร็วที่สุด โดยอาศัยหลักการให้อภัยกัน บนหลักกฎหมายของนานาประเทศที่ใช้ เพื่อให้ทุกฝ่ายยอมรับได้ และร่วมมือกันบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ทั้งนี้การศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ และสถาบันพระปกเกล้า เห็นตรงกันว่าการให้อภัยเป็นปัจจัยไปสู่การปรองดอง ต้องมีการปฏิบัติจริง ไม่ใช่แค่วาทะทางการเมือง พร้อมทั้งย้ำว่า การดำเนินการนี้ ไม่ใช่การทำเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล เชื่อว่าความสุจริตจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ลุล่วงไปได้  "สนั่น" ร่วมเสวนา กมธ.ปรองดอง "อภิสิทธิ์" ไม่พลาดพล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวก่อนเข้าร่วมเสวนารายงานวิจัยสร้างความปรองดองแห่งชาติ ว่า ตนเองต้องการให้ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคณะกรรมาธิการ ชี้แจงการสร้างความปรองดอง ที่มีสาเหตุทั้งก่อนและหลังจนนำไปสู่การปฏิวัติ มีความชัดเจนแล้วหรือไม่ โดย พล.ต.สนั่น มองว่า การพูดถึงรัฐประหาร ทุกฝ่ายต้องพูดความจริงให้ประชาชนได้รับรู้  ไม่ใช่แค่การทำรายงานวิจัย โดยใช้เสียงข้างมาก  หาก พล.อ.สนธิ สามารถชี้แจงได้ จะสามารถคลายปมความขัดแย้งในสังคมได้ในระดับหนึ่ง ขณะที่ล่าสุด นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และสมาชิกพรรค ก็ได้เดินทางมาร่วมงานเสวนา พร้อมร่วมตอบข้อซักถามในช่วงท้ายของการเสวนาด้วย "พล.อ.สนธิ" เปิดเสวนาปรองดอง วอนทุกฝ่ายเลิกอคติ ลดขัดแย้งพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวเปิดงานเสวนา รายงานวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติของสถาบันพระปกเกล้า ว่าต้องการจะสร้างความปรองดองโดยเร็วที่สุด โดยอาศัยหลักการให้อภัยกัน บนหลักกฎหมายของนานาประเทศที่ใช้ เพื่อให้ทุกฝ่ายยอมรับได้ และร่วมมือกันบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ทั้งนี้การศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ และสถาบันพระปกเกล้า เห็นตรงกันว่าการให้อภัยเป็นปัจจัยไปสู่การปรองดอง ต้องมีการปฏิบัติจริง ไม่ใช่แค่วาทะทางการเมือง พร้อมทั้งย้ำว่า การดำเนินการนี้ ไม่ใช่การทำเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล เชื่อว่าความสุจริตจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ลุล่วงไปได้ พระปกเกล้า วอน ทุกฝ่ายเข้าใจ "วุฒิสาร" เสียใจ ถูกวิจารณ์ไม่สุภาพ การเสวนารายงานวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติของสถาบันพระปกเกล้าคณะผู้วิจัย ของโครงการศึกษาการสร้างความปรองดองแห่งชาติสถาบันพระปกเกล้า โดย น.ส.ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร นักวิชาการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า อยากอ้อนวอนให้ทุกฝ่ายทำความเข้าใจว่า ข้อมูลที่ทางสถาบันได้มาคือ มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งยังมีข้อสังเกตเรื่องนิรโทษกรรมและนิติธรรม โดยจุดหมายของการปรองดองหาได้ยาก เพราะไม่มีบรรยากาศแห่งความปรองดอง จากนั้น นางถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า ต้องการให้ประเทศกลับสู่ปกติแนวทางคือ การทำประชาเสวนาหาทางออกร่วมกัน ก่อนที่จะมีการปิดท้ายในส่วนของสถาบันพระปกเกล้า ด้วยการสรุปสาระของ นายวุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ที่กล่าวว่า เสียใจกับการที่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ถึงสถาบันอย่างไม่สุภาพ และย้ำว่า งานวิจัยชิ้นนี้ไม่ใช่ข้อสรุป แต่เป็นจุดเริ่มต้นการหาแนวทางปรองดอง "สนั่น" ถาม "พลเอกสนธิ" จี้ตอบเบื้องหลังปฏิวัติ 19 ก.ย.พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ ที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวในการเปิดโอกาสให้ซักถาม ในวงเสวนารายงานวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติของ สถาบันพระปกเกล้า โดยกล่าวว่า การเริ่มต้นการปรองดองให้ถูกต้อง มีหนทางเดียว คือ การออกมาพูดความจริง เพื่อไขข้อแคลงใจของสังคม นำไปสู่ความปรองดองที่เป็นเรื่องเร่งด่วน โดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้งทางการเมือง และบุคคลที่จะต้องพูดความจริงนั้น คือ พลเอกสนธิ  บุญยรัตกลิน ในฐานะ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ หรือ คมช. ที่ทำการปฏิวัติ เมื่อกันยายน ปี 2549 ที่ต้องทำให้ความจริงกระจ่างว่า ใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 และหลังปฏิวัตินั้น ในการที่ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นผู้นำเข้าเฝ้า จริงหรือไม่ และพลเอกเปรม รู้เห็นในการปฏิวัติหรือไม่ "อภิสิทธิ์" ชำแหละผลวิจัยสถาบันพระปกเกล้า จี้ทบทวน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวในการเปิดโอกาสให้ซักถาม ในวงเสวนารายงานวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติของสถาบันพระปกเกล้า โดยถามถึงความไม่ครบถ้วนในเนื้อหาของการวิจัย ของสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งข้ามข้อเท็จจริงไปหลายเหตุการณ์ โดยเฉพาะเหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี  พร้อมยังถามด้วยว่า สถาบันทราบหรือไม่ว่า การทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดการเสียหายต่อรัฐ หรือ คตส. แตกต่างจาก คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ รสช. โดยเห็นว่าการปรองดอง ควรแยกออกจากการนิรโทษกรรม และยังห่วงความขัดแย้งจะเกิดขึ้น หากล้ม คตส. เพื่อช่วย พ.ต.ท.ทักษิณ ทั้งนี้  ระบุว่าขอให้มีการทบทวน ว่าแนวทางดังกล่าวนำไปสู่ความปรองดองจริงหรือไม่  "พล.อ.สนธิ" แนะทุกฝ่าย ลืมอดีต สร้างปรองดองพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวตอบคำถามของผู้ร่วมเสวนา รายงานวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติ ของสถาบันพระปกเกล้า ว่า จากการศึกษาต่อระดับปริญญาโทพบว่า การเดินหน้าประเทศไปได้ลำบาก เพราะนิสัยของคนไทยที่ไม่ขยัน ขี้อิจฉา ขี้โกง และขี้โอ้อวด โดยแนะนำให้ลืมอดีต คิดถึงปัจจุบัน เพื่อเดินหน้าสู่อนาคต อยากให้ทุกคนที่คิดต่าง ไม่ว่าจะสีใด ร่วมกันสร้างบรรยากาศความปรองดองทั้งนี้ ไม่พบว่า พลเอกสนธิ ได้ตอบคำถามของ พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา เรื่องเบื้องหลังการปฏิวัติแต่อย่างใด และท้ายสุดมีการปิดการเสวนาแล้ว  "พล.อ.สนธิ" ยัน ไม่ใช้เสียงข้างมากตัดสินรายงาน ส.พระปกเกล้าพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวให้สัมภาษณ์หลังงานเสวนาว่า ความปรองดองจะเกิดขึ้นได้ หากแต่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมสร้างบรรยากาศของการปรองดองและตั้งใจทำให้เกิดผลสำเร็จ พร้อมทั้งยืนยันว่า รายงานวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติ ของสถาบันพระปกเกล้า เป็นการรวบรวมเพื่อเสนอข้อคิดเห็น ทั้งในส่วนของกรรมาธิการ 38 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 47 คน และจากประชาชน โดยไม่ใช้เสียงข้างมากมาตัดสิน ทั้งนี้ รอรวบรวมข้อมูลเสนอเข้าสู่สภา ไม่เกินวันที่ 15 เม.ย. 2555 ทางด้าน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวเรียกร้องให้ทางคณะกรรมาธิการ และสถาบันพระปกเกล้า ออกมาแสดงจุดยืนที่ชัดเจน และส่วนตัวจะรอดูผลสรุปรายงานวิจัยดังกล่าว ภรรยา'พล.อ.ร่มเกล้า' เห็นต่างผลวิจัยส.พระปกเกล้านางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม ภรรยา พล.อ.ร่มเกล้า ธุวธรรม ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน บริเวณแยกคอกวัว ให้สัมภาษณ์หลังร่วมเสวนารายงานวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติของสถาบันพระปกเกล้า ว่า ในการเสวนาวันนี้ ตนเองไม่ได้รับเชิญเพียงแค่มารับฟังในฐานะผู้สูญเสียสามี และได้มีการอ่านรายงานอย่างละเอียด พบบางทางเลือกที่ขัดกับปรัชญาของคณะผู้วิจัย เช่น ในส่วนของการนิรโทษกรรม ทางเลือกที่ 1 จากที่ได้รับรายงานจากกรรมการธิการปรองดอง เห็นด้วยกับทางเลือกนี้ ว่า การนิรโทษกรรม ทั้งคดีการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และคดีอาญา แต่ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า วิธีการนี้ไม่มีเหตุผล ให้ยอมรับผิด โดยส่วนนี้ตั้งเป็นสังเกตของผู้วิจัยเอง ซึ่งปรัชญาของผู้วิจัยระบุชัดเจนว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดด้วยการกระทำผิดของตน เพราะฉะนั้นทางเลือกนี้จึงขัดกัน จะกลายเป็นทางเลือกได้อย่างไร นอกจากนี้ยังมองว่า ต้องมีการคุยกันทั้งในเรื่องหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมให้ชัดเจน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!