ประชุมวุฒิฯวาระกระทู้ถามด่วน3เรื่องร้อน

ประชุมวุฒิฯวาระกระทู้ถามด่วน3เรื่องร้อน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


พลเอก ธีรเดช  มีเพียร ประธานวุฒิสภา มีคำสั่งนัดประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 18 สมัยสามัญนิติบัญญติ ในเวลา 10.00 น. โดยเป็นการตั้งกระทู้ถามด่วนทั้งหมด 10 เรื่อง ซึ่งมีเรื่องที่น่าสนใจ อาทิ เรื่อง การบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ในต่างประเทศ ซึ่ง นายประสงค์ นุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี และเป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 12 เรื่องนโยบายการต่างประเทศในการแก้ไขสถานการณ์ จากเหตุการณ์ระเบิด 3 จุด ย่านสุขุมวิท  71 โดย นายสุธรรม พันธุศักดิ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 14 เรื่องการเพิ่มขึ้นของราคาเชื้อเพลิง โดย นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ คือผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!