อุตรดิตถ์ถกนำนวัตกรรมประยุกต์ใช้ราชการ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ที่ห้องศิลาอาสน์ ศาลากลางจังหวัด นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมนำข้อมูลจากดาวเทียม สำหรับใช้ในการบริหารราชการ โดยได้มี นายสามารถ ดวงวิจิตรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ที่ผ่านมา มีการนำประโยชน์จากระบบสารสนเทศอวกาศ มาใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการค่อนข้างน้อย แต่ในปัจจุบัน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ. หรือ GISTDA ซึ่งเป็นองค์กรมหาชน ภายใต้การกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามร่วมกับ กระทรวงมหาดไทยในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA มีบทบาทในการฝึกอบรมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม ด้านการเกษตร ด้านอุทกวิทยาและแหล่งน้ำ ด้านการทำแผนที่ ด้านภัยพิบัติ รวมไปถึงด้านความมั่นคงของชาติได้อย่างแม่นยำ และหลากหลายมิติ ซึ่งสามารถสร้างมาตรฐานที่จะนำไปใช้ประโยชน์การบริหารราชการแผ่นดิน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!