กรมคุมมลพิษรายงานสถานการณ์หมอกควัน

กรมคุมมลพิษรายงานสถานการณ์หมอกควัน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


 กรมควบคุมมลพิษ รายงานจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ในวันที่ 14 มีนาคม 2555 พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 35.0 – 98.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีถึงปานกลาง ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงเกือบทุกจังหวัด ยกเว้นเพียง 2 จังหวัด ได้แก่ จ.ลำปาง และ จ.น่าน ที่ฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยสำหรับหน่วยตรวจวัด ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ ตรวจวัดได้ 26.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต่ำกว่าสถานีตรวจวัดอื่นในภาคเหนือ เนื่องจากตำแหน่งที่ตรวจวัดอยู่บนภูเขาสูง อยู่เหนือระดับชั้นอุณหภูมิผกผัน (Inversion) ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองที่ตรวจวัดได้ ไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกำเนิดในแอ่งเชียงใหม่ - ลำพูน กรมควบคุมมลพิษ ยังคงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินมาตรการลดและควบคุมการเผาในที่โล่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤติสถานการณ์มลพิษหมอกควันขึ้นอีกตลอดหน้าแล้งนี้

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!