ถกสภาวันนี้ พิจารณาเรื่องด่วน 18 เรื่อง

ถกสภาวันนี้ พิจารณาเรื่องด่วน 18 เรื่อง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายสมศักดิ์ เกียตรสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำสั่งนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญนิติบัญญัติ ครั้งที่ 22 ในเวลา 13.00 น. โดยมีการพิจารณาเรื่องด่วน 18 เรื่อง อาทิ เรื่องขอให้ยกร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่งถูกยับยังไว้ตามมาตรา 147(2) ของรัฐธรรมนูญ ขึ้นมาพิจารณาใหม่ ที่ นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์  เป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอนอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่ค้างการพิจารณา 9 เรื่อง และมีร่าง พ.ร.บ.ที่เสนอใหม่ คือร่าง พ.ร.บ.เทศบาล และร่าง พ.ร.บ.การรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!