รองปลัด มท. เข้ม อุบัติเหตุสงกรานต์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฐานะ ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)  เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลเทศกาลสงกรานต์ มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ จากการรวบรวมสถิติในรอบ 3 ปี (พ.ศ.2552-2554) พบว่า เกิดอุบัติเหตุเฉลี่ย วันละ 510 ครั้ง ผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 48 คน ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 มีประสิทธิภาพและลดความสูญเสียได้มากที่สุด ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้จัดทำร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 ประกอบด้วยมาตรการลดอุบัติเหตุ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านสังคม ด้านวิศวกรรมจราจร ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีเป้าหมาย ที่จะลดจำนวนอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของเทศกาลสงกรานต์ปี 2554 สำหรับแนวทางการดำเนินงานจะแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเตรียมความพร้อม (15 มีนาคม – 10 เมษายน 2555) ศปถ.จะประสานจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการจังหวัดและแบ่งมอบภารกิจอย่างชัดเจน ช่วงปฏิบัติการเข้มข้น (11 - 17 เมษายน 2555) จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งในส่วนกลาง ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และระดับจังหวัด อำเภอ จัดตั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วมแบบบูรณาการบนเส้นทางสายหลัก สายรอง และถนนในเขตชุมชน จัดตั้งจุดสกัดจุดเตือนประจำหมู่บ้านและชุมชน เน้นหนักการควบคุมผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จัดตั้งหน่วยสนับสนุนและบริการประชาชนในพื้นที่ เพื่ออำนวยการความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งหลังจากนี้ ศปถ.จะได้นำร่างแผนฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 ที่เป็นเอกภาพ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!