กทม.บรรจุหลักสูตรการออมสร้างวินัยการเงิน

กทม.บรรจุหลักสูตรการออมสร้างวินัยการเงิน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำโครงการพัฒนาความรู้เยาวชนหลักสูตร "เงินทอง ของมีค่า" แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการออม ให้เยาวชนเกิดความตระหนัก และเห็นความสำคัญของการออมตั้งแต่เด็ก ๆ รวมถึงเป็นการสร้างวินัยทางการเงิน ที่เป็นระบบให้เยาวชน โดยมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) จัดการอบรมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศึกษานิเทศก์ รวม 1,316 คน จากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 436 แห่ง ตามหลักสูตร "เงินทอง ของมีค่า" ตลอดจนสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นำหลักสูตรดังกล่าวไปจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยม ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 และครอบคลุมนักเรียนในสังกัดกว่า 340,000 คน นอกจากนี้ได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้ และจัดกิจรรมส่งเสริมการออม เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวันด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!