พิษณุโลกประกาศภัยพิบัติภัยแล้ง

พิษณุโลกประกาศภัยพิบัติภัยแล้ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


น.ส.อิสราภรณ์ สุจาโน รักษาราชการแทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จากการสำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง พบว่า มีหลายพื้นที่ใน จังหวัดพิษณุโลก ประชาชนกำลังได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค รวมไปถึงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ทางจังหวัดจึงได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ 8 อำเภอ 65 ตำบล 714 หมู่บ้าน ล่าสุดคือ อ.บางระกำ และ อ.พรหมพิราม โดยมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 13,284 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบ คาดว่าจะได้รับความเสียหาย จำนวน 8,259 ไร่ สำหรับการช่วยเหลือ จังหวัดพิษณุโลก ได้ทำการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคไปแล้ว จำนวนกว่า 300,000 ลิตร นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชน ตามในหมู่บ้านและและชุมชนที่เสี่ยงต่อการประสบปัญหาภัยแล้ง ทั้งการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน และทำการสำรวจแหล่งน้ำภาชนะเก็บกักน้ำให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อย่างพอเพียง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2555 ในระดับท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!