กรมควบคุมโรคเผยผลสำรวจคนดื่มเหล้าลด

กรมควบคุมโรคเผยผลสำรวจคนดื่มเหล้าลด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


น.พ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค เปิดเผยผลการสำรวจพฤติกรรมการดื่มสุราประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป 53.9 ล้านคน พบว่าปี 2554 มีผู้ดื่มแอลกอฮอล์ 17 ล้านคน หรือเท่ากับร้อยละ 31.5 ลดลงจากปี 2544 ซึ่งมีประชากรดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 32.7 โดยที่แนวโน้มการดื่มลดลง เป็นผลจากมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน โดยพบว่า ผู้ชายมีอัตราการดื่มสูงกว่าผู้หญิง 5 เท่าตัว และกลุ่มวัยทำงาน อายุระหว่าง 25 - 59 ปี มีอัตราดื่มสูงกว่ากลุ่มอื่น คือร้อยละ 37 ทั้งนี้ ยังพบว่ามีผู้ดื่มสม่ำเสมอร้อยละ 44 คิดเป็น 7.5 ล้านคน โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 41.3 ดื่ม 5 วันต่อสัปดาห์ขึ้นไป และมีถึงร้อยละ 25.7 ที่ดื่มทุกวัน อีกทั้งจากการสอบถามจากครอบครัวที่มีสมาชิกดื่มสุรา พบว่า ร้อยละ 36.6 มีปัญหาความสัมพันธ์และการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ร้อยละ 25.7 มีปัญหาการประกอบอาชีพ และอีกร้อยละ 23 ได้รับบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!