โพลนิด้า ชี้ ผู้หญิงเท่าเทียมชายแล้วทุกด้าน

โพลนิด้า ชี้ ผู้หญิงเท่าเทียมชายแล้วทุกด้าน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "สถานภาพสตรีไทย เนื่องในวันสตรีสากล" เนื่องในวันสตรีสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี โดยสำรวจจากประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 1,272  หน่วยตัวอย่าง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า สถานภาพของสตรีไทยในปัจจุบันมีความเท่าเทียมกับบุรุษ ทั้งในด้านสังคม ร้อยละ 76.02) ด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 67.85 และทางการเมือง ร้อยละ 66.82       ส่วนการที่ประเทศไทยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก มีส่วนช่วยในการทำให้ภาพลักษณ์ของสตรีไทยดีขึ้นหรือไม่ ประชาชนร้อยละ 67.30 ระบุว่า ดีขึ้น เพราะทำให้ผู้หญิงมีบทบาทในสังคมและหน้าที่การงานมากขึ้น อีกร้อยละ 18.16 ระบุว่า ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะในปัจจุบันสิทธิเสรีภาพของทั้งหญิงและชาย เท่าเทียมกันอยู่แล้ว มีเพียงร้อยละ 5.35 ที่เห็นว่าแย่ลง เพราะขาดความมั่นใจและไม่เด็ดขาดในการตัดสินใจ ด้านความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลปัจจุบันจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตสตรีได้ในระดับปานกลางถึงมากที่สุด ที่ร้อยละ 77.52

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!