ส.ปกเกล้า เสนอแผนปรองดอง 6 ข้อ

ส.ปกเกล้า เสนอแผนปรองดอง 6 ข้อ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ที่ประชุมคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ ที่มี พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน เป็นประธาน ได้มีการพิจารณาแนวทางการสร้างความปรองดอง โดยสถาบันพระปกเกล้า ได้นำเสนอร่างโครงการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ จำนวน 6 ข้อ คือ การจัดการกับความจริงของเหตุการณ์รุนแรงที่นำมาซึ่งความสูญเสีย อาทิ ควรสนับสนุนส่งเสริมบทบาทของ คอป. ให้ดำเนินการค้นหาความจริงให้แล้วเสร็จ ภายใน 6 เดือน การให้อภัยผ่านกระบวนการยุติธรรมคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมือง การเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา จากกระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.)การกำหนดกติการทางการเมือง ซึ่งอาจรวมถึงการแก้ไขกฎหมายหลักรัฐธรรมนูญ การสร้างการยอมรับในมุมมองต่อประชาธิไตยที่แตกต่างกัน และการวางรางฐานของประเทศเพื่อความเป็นธรรมในสังคม ทั้งนี้ ที่ประชุมจะพิจารณาศึกษาแนวทางอีกครั้ง เนื่องจากยังมีข้อถกเถียงกันอยู่พร้อมขยายเวลาให้ศึกษาเพิ่มเติมอีก 30 วัน ก่อนที่จะลงมติแล้วนำเสนอรัฐสภา

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!