อบจ.ตากทุ่มงบ100ล.มอบเครื่องจักรทุกอภ.

อบจ.ตากทุ่มงบ100ล.มอบเครื่องจักรทุกอภ.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายชิงชัย ก่อประภากิจ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ตาก กล่าวว่า อบจ.ตาก ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 80-100  ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือหนักและเครื่องจักรกล  เพื่อส่งเครื่องจักรไปครอบคลุมทั้ง 9 อำเภอ  นำไปพัฒนาพื้นที่ทั่วไปและช่วยเหลือในเรื่องความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งคาดว่า ปี 2555 จังหวัดตากในหลายพื้นที่จะเกิดภัยแล้งที่รุนแรงและสร้างผลกระทบและความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างมาก  โดยจะประสานงานกับฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ากู้ภัยแล้งให้ทันการณ์ รวมทั้งการเตรียมงบเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากพื้นที่ภัยพิบัติจากความแห้งแล้ง รายงานข่าวแจ้งว่า จังหวัดตาก  ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งขึ้น ซึ่งคาดว่า จะมีความรุนแรงสูงสุด ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2555 โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อน และจัดทำบัญชีหมู่บ้าน และชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการประสบปัญหาภัยแล้ง และประสาน อบจ. และ อปท.ทั่วทุกแห่ง เร่งสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งรุนแรง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!