เขตดอนเมือง เตรียมจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา

เขตดอนเมือง เตรียมจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายภูมิพัฒน์ ดำรงเกียรติศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. เปิดเผยว่า เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2555 ตรงกับวันที่ 7 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ วันดังกล่าวมีเหตุการณ์ทางพระพุทธศาสนาพร้อมกัน 4 ประการ ได้แก่1. พระสงฆ์มาประชุม 1,250 รูป โดยมิได้นัดหมาย ที่วัดเวฬุวนาราม 2. พระสงฆ์ล้วนเป็นพระเอหิภิกขุอุปสัมปทา 3. เป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และ 4. วันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 จึงเรียกว่า วันจาตุรงคสันนิบาต ทั้งนี้ เขตดอนเมือง จึงกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีการบรรยายธรรม หัวข้อ "หัวข้อทำความดี ละความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เนื่องในวันมาฆบูชา" โดย พระอาจารย์สมพงษ์ รตนวโส วัดสร้อยทอง (ทีมงาน พระมหาสมปอง) และจัดประกวดวาดภาพในโรงเรียนในพื้นที่เขต เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน และเยาวชนยึดมั่นในพระพุทธศาสนาม เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการทำความดี ละความชั่วทั้งปวง ดำเนินชีวิตอย่างมีสติ เพื่อเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพเป็นกำลังพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!