วุฒิสภา เตรียมถก 2 พ.ร.ก.เงินกู้ วันนี้

วุฒิสภา เตรียมถก 2 พ.ร.ก.เงินกู้ วันนี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


พล.อ.ธีรเดช มีเพียร ประธานวุฒิสภา มีคำสั่งนัดประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 14 สมัยสามัญนิติบัญญัติโดยมีการพิจารณาเรื่องด่วน 2 เรื่อง คือ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 และพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ ที่กระทรวงการคลัง กู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555 ที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ทั้งนี้ มีกระทู้ถามที่น่าสนใจ อาทิ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยก่อนเข้าสู่ฤดูฝน โดย นายอนุรักษ์ นิยมเวช เป็นผู้ตั้งถาม ถาม นายกรัฐมนตรี และเรื่องการติดตามผลการทำงานของคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดย นายพิเชต สุนทรพิพิธ เป็นผู้ตั้งถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!