นิด้าโพล เผยปชช. ค้านแก้ไข รธน.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “แนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ” โดยสำรวจจากประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศจำนวน 1,258 ตัวอย่าง พบประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.40 ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันทั้งฉบับ เพราะเห็นว่าควรแก้ไขเป็นบางมาตราเท่านั้น และเชื่อว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเฉพาะกลุ่มคน ส่วนหลักการสำคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังจะดำเนินการในขณะนี้ ร้อยละ 54.10 แนะว่า ควรยึดหลักผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ รองลงมา คือ ร้อยละ 45.10 เห็นว่าควรยึดหลักการการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของประชาชนเป็นสำคัญ ในด้านความคาดหวังในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ ร้อยละ 42.70 คาดหวังว่า ควรเคารพสิทธิหน้าที่ของทุกฝ่ายในชาติอย่างเป็นธรรม และมีความเสมอภาค รองลงมา ร้อยละ 27.50 คาดหวังว่า ควรได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายอย่างกว้างขวาง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!