ปภ.เตรียมนัดถกแผนเผชิญเหตุน้ำท่วม24กพ.

ปภ.เตรียมนัดถกแผนเผชิญเหตุน้ำท่วม24กพ.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ในการติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตอนล่าง ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2555 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 11 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ได้แก่ ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นครปฐม และ สมุทรสาคร รวมถึงกรุงเทพมหานคร หารือกำหนดแนวทางการปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยเฉพาะพื้นที่ โดยเน้นการปฏิบัติการในกระบวนการแจ้งเตือนภัย การอพยพ การช่วยเหลือ และการบริหารจัดการศูนย์พักพิง โดยเฉพาะพื้นที่เขตชุมชนเมือง พื้นที่เศรษฐกิจ นิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่สำคัญ เช่น โบราณสถาน สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และให้ความสำคัญกับการสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ดำเนินการปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะได้จัดประชุม เพื่อพิจารณาแผนเผชิญเหตุของแต่ละจังหวัด ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!