นายกฯมาเลย์ยันไม่หนุน3จว.ใต้แบ่งแยกดินแดน

นายกฯมาเลย์ยันไม่หนุน3จว.ใต้แบ่งแยกดินแดน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานข่าว ภารกิจ ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชิณวัตร นายกรัฐมนตรีไทย นำคณะเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ สานความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างกัน เตรียมสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก อีก 2 แห่ง ยืนยันความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 12 ซึ่งหลังจากนั้น ผู้นำทั้ง2 ประเทศ ได้มีการแถลงข่าวร่วมกัน โดยนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ไทยพร้อมร่วมมือกับมาเลเซีย ทั้งระดับทวิภาคี และระดับอาเซียน และประสานความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่าง 2 ประเทศ พร้อมกับยืนยันความพร้อมในการเป็นการเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 12 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้มีความก้าวหน้า และเร่งสรุปร่างความตกลงต่างๆ ที่ค้างอยู่ เช่น ร่างความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดน และร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์  ขณะดาโต๊ะ นาจิบ ราซะก์ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย กล่าวว่า มาเลเซียสนับสนุนการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ของไทยอย่างสันติ ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงทุกรูปแบบ ทั้งการก่อเหตุและการปราบปราม สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ของไทย มีความจงรักภักดี และเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์ และหากเป็นไปได้ ต้องการให้รัฐบาลเข้าใจความรู้สึกของคนในพื้นที่ โดยส่งเสริมบทบาทด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้มากขึ้น รวมถึงให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับ ตัวเอง และรัฐบาลต้องยึดหลักความไว้เนื้อเชื่อใจด้วย และขอยืนยันว่า มาเลเซีย ไม่สนับสนุนให้มีการแบ่งแยกดินแดนทางภาคใต้ของไทย แต่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ และสนับสนุนให้ประชาชนของ 2 ประเทศ ไปมาหาสู่กันได้สะดวก ด้วยการเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคม แต่จะต้องมีการแก้ปัญหาบุคคล 2 สัญชาติ โดยใช้การพิสูจน์สัญชาติ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ถือสัญชาติเดียว

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!