สุรินทร์ร่วมสร้างความปลอดภัยในชุมชน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ประชาสังคมสุรินทร์สร้างสุข เดินหน้าสร้างความปลอดภัยในชุมชนในแนวเขตถนนทางหลวงหมายเลข 24 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ มุ่งเป้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุรินทร์ 3 ลด คือ ลดเหล้า ลดอุบัติเหตุ และลดความรุนแรง นายศักดา เชื้ออินทร์ ประธานประชาสังคมสุรินทร์สร้างสุข เปิดเผยว่า ควรมีการพัฒนารูปแบบและดำเนินการ โดยแต่ละชุมชนจะจัดเวทีประชาคมเพื่อหาฉันทามติข้อตกลง และจัดทำเป็นกติกาชุมชน แล้วพัฒนาเป็นแผนชุมชนปลอดภัย ไปบูรณาการกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ทุกภาคส่วนทางสังคม ได้ร่วมทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการพิจารณาหาฉันทามติ เรื่องสำคัญร่วมกัน เช่น ประเด็นการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน ประเด็นถนนแคบ เพื่อจัดการความปลอดภัยของชุมชน และประสานนโยบายกับส่วนที่เกี่ยวข้อง นางวิภาวรรณ ธีระวงศ์ไพศาล นายกเทศมนตรีนิคมปราสาท กล่าวว่า ปัญหารถบรรทุกอ้อย เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันคิดแก้ไข การจัดประชาคมเป็นโอกาสดีที่ได้หยิบประเด็นปัญหามาหารือกับผู้ประกอบการ เพื่อนำไปสู่การแก้ไข เพื่อความปลอดภัยของสังคมส่วนรวมต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!