ตรวจเยี่ยมกองรักษาความมั่นคงภายในปทุมฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


พลตรีวีระศักดิ์  ล้อมวงษ์ รองผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี โดยมี พันเอกภักดี ศรีชุมพล ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์ภัยคุกคาม ด้านความมั่นคง แนวทางด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และการข่าวภายในจังหวัด สำหรับสาเหตุความเป็นมาของปัญหาภัยคุกคามนั้นมี 4 ประเด็น ด้วยกันคือ การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสูงมาก มีที่ตั้งสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเกรดเอ จำนวนมาก มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และมีจุดจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรขนาดใหญ่ จึงทำให้กลุ่มประชาชนเข้ามาอยู่ในจังหวัดจำนวนมาก ทั้งคนไทยและคนต่างด้าว ซึ่งเรียกว่าประชากรแฝงประมาณ 500,000 คน จึงเป็นแหล่งพักยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ  ที่ผ่านมา ทางกองรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดปทุมธานี ได้ใช้มาตรการ 5 ขั้ว ป้องกันยาเสพติดซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จังหวัดปทุมธานี มีความแตกต่างทางความคิดกันมาก การปิดถนนครั้งหนึ่งทำให้เกิดความเสียหายนับร้อยล้านบาท ด้วยเหตุจากทางภาครัฐไม่สามารถตอนสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการฟื้นฟูเยียวยาอุทกภัยปี 2554

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!