สธ.เผยปชช.พอใจบริการรพ.เกินร้อยละ80

สธ.เผยปชช.พอใจบริการรพ.เกินร้อยละ80
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดเผย ผลการสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ว่า ประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่เข้าใช้บริการโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด มีความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการถึงร้อยละ 82 โดยให้คะแนนความพอใจด้านบุคคลากร ที่ให้บริการมากที่สุด แต่มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงจำนวนเจ้าหน้าที่ และที่จอดรถให้เพียงพอ อีกทั้งระยะเวลาการให้บริการควรเป็นไปตามที่กำหนด  ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนาบริการประชาชนต่อในรูปแบบเครือข่าย โดยแต่ละเครือข่ายจะมีโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายที่มีแพทย์เฉพาะทางสาขาหลักครบ 6 สาขา และมีศูนย์เฉพาะทาง 4 สาขา ได้แก่ มะเร็ง หัวใจ ทารกแรกเกิด และอุบัติเหตุ โดยจะบริการได้ภายใน ปี 2558 เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการใกล้บ้านด้วยคุณภาพมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้ จะเร่งผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน และเตรียมกำลังคนให้รองรับแผนที่วางไว้ โดยได้มอบหมายให้นายแพทย์โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หารือกับ สำนักงานข้าราชการพลเรือน เพื่อขอตำแหน่งใหม่ให้กับนักเรียนทุนที่จะจบการศึกษาในเดือนเมษายน ปี 2555 นี้ และขอตำแหน่งบรรจุลูกจ้างเพิ่มอีก 30,000 คน 

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!