กรณ์แจงศาลรธน.ยันพรก.เงินกู้ไม่จำเป็นเร่งด่วน

กรณ์แจงศาลรธน.ยันพรก.เงินกู้ไม่จำเป็นเร่งด่วน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ในวันนี้ที่ ศาลรัฐธรรมนูญ โดย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการนัดฟังคำวินิจฉัยถึงกรณีการตีความ พระราชกำหนดในการกู้เงินและการโอนเงินหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยระบุ นัดให้ฟังคำวินิจฉัย ในวันที่ 22 ก.พ.2555  เวลา 14.00 น. ภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญ ได้เชิญฝ่ายผู้ยื่นคำร้องมาชี้แจง โดยมี นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ขึ้นชี้แจง ขณะที่ ตัวแทนจากรัฐบาล ได้เข้ามาชี้แจง โดย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมกันนี้ ศาลยังได้รับเอกสารการชี้แจงจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย รวมไปถึง คำชี้แจงของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 'กรณ์'แจงศาลรธน.ยันพรก.เงินกู้ไม่จำเป็นเร่งด่วน นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวชี้แจงต่อองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ว่า การตราพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ ที่กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555 นั้น ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการกู้เงิน คือ 1. ช่องทางการหารายได้ของกองทุนฟื้นฟูนั้นยังไม่ชัดเจน 2. วิธีการให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมธนาคารพาณิชย์ ส่งผลต่อระบบธนาคารในทางลบ 3. ความไม่ชัดเจนในสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อผู้มีเงินออม และ 4. รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงการทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยการโอนภาระหนี้ของรัฐบาลไปให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดูแล ส่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศไทย พ.ศ. 2555 นั้น เห็นว่ารัฐบาลยังไม่มีความพร้อมในการกำหนดแผนที่ชัดเจน จึงไม่มีความจำเป็นที่จะตราพระราชกำหนดมารองรับ "คำนูณ" แจง 2 พ.ร.ก.เงินกู้ ยัน ไร้เหตุผลเร่งด่วนนายคํานูณ สิทธิสมาน วุฒิสภาสรรหา กล่าวชี้แจงต่อองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ว่า ไม่เห็นด้วยกับการตราพระราชกำหนด ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่ กระทรวงการคลังกู้ เพื่อช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน ซึ่งเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพราะการตราพระราชกำหนดฉบับนี้ จะไม่ส่งผลให้ภาระหนี้ของประเทศลดลง อีกทั้ง รัฐบาลยังมีงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและฟื้นฟูแก้ไขพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ประมาณ 1.2 แสนล้านบาทอยู่ จึงเห็นว่า รัฐบาล มีเงินใช้จ่ายอยู่แล้ว จึงไม่มีเหตุผลเร่งด่วนฉุกเฉิน ในการตราพระราชกำหนดฉบับนี้ และพระราชกำหนดดังกล่าว ยังไม่ก่อให้เกิดตามเหตุผลที่รัฐบาลให้ไว้ ขณะที่ รัฐบาลมีเสียข้างมากที่สามารถเสนอเป็นพระราชบัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาได้ทันในปีงบประมาณ 2556 อภิสิทธิ์ มั่นใจ 2 พ.ร.ก.เงินกู้ ไม่จำเป็น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า จากการที่ได้ฟัง นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ชี้แจงต่อองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ค่อนข้างมั่นใจ เพราะประเด็นในการพิจารณาไม่ได้เป็นภารกิจที่จะทำหรือไม่ทำ แต่หากทำแล้วกระทบต่อเศรษฐกิจ กระทบต่อประชาชน ซึ่งยังไม่เห็นความชัดเจนว่าหากไม่มีพระราชกำหนดทั้ง 2 ฉบับ รัฐบาลจะขาดแหล่งเงินในการดำเนินการ ทั้งนี้ หากรัฐบาลยังยืนยันที่จะดำเนินการตามแผนเดิม ก็เสนอให้ออกเป็นพระราชบัญญัติ เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถพิจารณาได้ทันในสมัยประชุมนี้ พร้อมกันนี้ ขอให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบทางการเมือง หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชกำหนดทั้ง 2 ฉบับ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!