นายกฯประชุมมอบนโยบายป้องกันน้ำท่วม

นายกฯประชุมมอบนโยบายป้องกันน้ำท่วม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประชุมมอบหมายงานการบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต้นน้ำ อย่างเป็นระบบและยั่งยืนที่ จ.พิษณุโลก โดยเน้นย้ำให้ดำเนินงานตามความเห็นที่ประชุมที่เขื่อนสิริกิติ์ เมื่อวานที่ผ่านมา โดยการปลูกป่าต้นน้ำ ตามแนวพระราชดำริ สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชัน และการพัฒนาคลังข้อมูลระบบการพยากรณ์ และการเตือนภัย โดยให้ คณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.)  เป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลเตือนภัยประชาชนในสภาวะภัยพิบัติ ส่วนการบริหารจัดการน้ำที่จะมีการระบายน้ำออกจากเขื่อนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยให้ระดับน้ำในแต่ละเขื่อนอยู่ที่ร้อยละ 45 และกำชับให้ตัวเลขในแต่ละเขื่อนตรงกันนั้น  กรมชลประทาน ได้ระบุว่า อาจทำได้เพียงเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ เท่านั้น โดยเขื่อนอื่น ๆ นายกฯ ได้มอบหมายให้ กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำตามสภาพที่เป็นจริง ขณะเดียวกัน ให้แต่ละจังหวัดในพื้นที่ใต้เขื่อน จัดหาพื้นที่ 2 ล้านไร่ เพื่อทำแก้มลิง รองรับน้ำ  สำหรับจังหวัดใดที่มีอ่างเก็บน้ำอยู่แล้ว ให้พัฒนาต่อเนื่อง ด้านการปรับปรุงนโยบายการบริหารน้ำทั้งประเทศนั้น ให้ดำเนินงานตามแผนของ คณะกรรมการตามนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ ขณะที่ การปรับปรุงศูนย์เตือนภัย ได้มอบหมายให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ดูแล ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด เตรียมการเยียวยาประชาชน ที่อาจประสบภัยแล้ง หลังจากการพร่องน้ำออกจากเขื่อนจำนวนมากด้วย 

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!