สธ.กำหนด7มาตรการรับมือภูมิอากาศแปรปรวน

สธ.กำหนด7มาตรการรับมือภูมิอากาศแปรปรวน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


น.พ.อภิชัย มงคล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบ และการปรับตัวด้านสุขภาพ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแห่งประเทศไทย 1 ชุด โดยมี น.พ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ โดยมี น.พ.วิชัย สติมัย ผอ.สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค มาเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยที่มีคณะกรรมการที่มาจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจัย ปัญหาสุขภาพ แสวงหา และประสานความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเสนอกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดจากภาวะโลกร้อนด้าน น.พ.พรเทพ ศิริวนาสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ทางกระทรวงได้กำหนด 7 มาตรการ รับมือปัญหาสุขภาพเพื่อสนับสนุนแผนแม่บท รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2553-2562 อาทิ ปรับระบบการเฝ้าระวังโรค โดยเฉพาะโรคติดต่อที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ ปรับระบบบริการสุขภาพให้รองรับผู้ป่วย สร้างระบบเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง ประยุกต์ใช้ระบบข้อมูลภูมิศาสตร์ สารสนเทศ สนับสนุนการวิจัย พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ และสุดท้ายคือ รณรงค์ให้ประชาชนมีความเข้าใจต่อเรื่องดังกล่าว เป็นต้น

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ภูมิอากาศ