สภาเตรียมถกพรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกม.

สภาเตรียมถกพรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกม.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยนิติบัญญัติวันนี้ มีวาระที่น่าสนใจ คือ การพิจารณาพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ...ที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการพิจารณาเรื่องด่วน ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. และประธานกรรมการและกรรมการผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ฉบับที่ พ.ศ...และร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ...ที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!