ป.ป.ส. แถลงไม่ได้ใช้เงินปราบยาเกินจริง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต รองเลขาธิการ ป.ป.ส. แถลงชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณการแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2555 หลังจากมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท้วงติงว่า ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เบิกงบประมาณสูงถึง 9,496 ล้านบาท โดยรองเลขาฯป.ป.ส. ชี้แจงว่า ป.ป.ส. ได้ร่วมกับอีกหลายหน่วยงานในการจัดทำเสนองบประมาณ ซึ่งงบประมาณทั้งหมด ก็จะไปจัดสรร 8 กระทรวง 21 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งงบประมาณดังกล่าวนั้น มีการจัดทำล่าช้า และจะมีผลบังคับใช้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จึงจำเป็นต้องเบิกจ่ายงบประมาณปี 2554 ไปก่อน ซึ่งได้มีการเบิกมา 1,765 ล้านบาท ได้ใช้ไปเพียง 635 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36 ซึ่งหากคิดเป็นภาพรวมของงบประมาณการจัดสรรปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 7 ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลาง กำหนดใช้ว่า ในไตรมาสแรกต้องใช้ร้อยละ 20 ขณะเดียวกันผลการปฏิบัติที่ผ่านมา 4 เดือนนั้น สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชุนได้จำนวน 31,430 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51 นำผู้เสพเข้าสู่ระบบบำบัด 70,748 ราย คิดเป็นร้อยละ 17 จากเป้า 4 แสนราย ส่งเสริมป้องกันเฝ้าระวังในสถานศึกษา 2,582 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23 อีกทั้งจับกุมผู้ค้าได้ 146,710 คดี ผู้ต้องหา 141,556 ราย ยึดของกลางเป็นยาบ้า ยาไอซ์ กัญชา เฮโรอีน ยาแก้หวัดที่มีส่วนผสมซูโดอีเฟรดรีนจำนวนมาก และยึดทรัพย์สิน รวมมูลค่ากว่า 670 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 จากเป้าทั่งหมด 8,000 คดีนอกจากนี้ รองเลขาฯป.ป.ส. ยังระบุด้วยว่า การดำเนินการดังกล่าวที่ผ่านมา ส่งผลให้ผลสำรวจของโพลสำนักต่างๆ ประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลอย่างเห็นได้ชัด

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!