กทม.เป็นเจ้าภาพจัดงานIPA Congress 2014

 กทม.เป็นเจ้าภาพจัดงานIPA Congress 2014
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครแห่งการอ่าน ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการ กทม. โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากที่กรุงเทพมหานครได้รับเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลก (World Book Capital) ในปี 2013 จากองค์การ UNESCO แล้ว เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 55 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้จัดพิมพ์นานาชาติ ( International Publishers Association - IPA ) นำโดย นายชียองซุก ประธานสมาคมฯ ได้ประกาศให้กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพการจัดงาน International Publishers Association Congress (IPA Congress) ครั้งที่ 30 ในปี พ.ศ. 2014 ซึ่งจะเป็นการประชุม เพื่ออภิปรายแนวทางการพิมพ์หนังสือและวางเกณฑ์ ยุทธศาสตร์ ในการผลิตหนังสือ รวมถึงเป็นโอกาสในการเจรจาธุรกิจ ศึกษาสภาพแวดล้อม และทำความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือของแต่ละประเทศนอกจากนี้ ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าโครงการรณรงค์และการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสนใจและรักการอ่าน เพื่อรองรับการมหานครแห่งการอ่านและเมืองหนังสือโลกในปี 2556 (World Book Capital 2013) ตามพันธกิจที่มีต่อองค์การ UNESCO อาทิ  กิจกรรมมอบถุงหนังสือแก่เด็กแรกเกิด ในวันเด็กแห่งชาติ, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยหนังสือเล่มแรก, โครงการการส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านการอ่านในคลินิกเด็กสุขภาพดี และการจัดงานบอกรักด้วยหนังสือ ที่จะมีขึ้นเร็วๆ นี้ ณ บริเวณ Sky Walk ช่วงสถานีรถไฟฟ้าสยามถึงเซ็นทรัลเวิลด์, นอกจากนี้ ได้มีการเสนอแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมกาารอ่าน การเปิดพื้นที่การอ่านให้มากขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนรักและเข้าถึงการอ่านด้วยการเปิดห้องสมุดที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น ห้องสมุดการ์ตูน ห้องสมุดวรรณกรรมและการท่องเที่ยว เป็นต้น

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!