สุรินทร์ตั้งศูนย์ป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าช่วงหน้าแล้ง

สุรินทร์ตั้งศูนย์ป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าช่วงหน้าแล้ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ในห้วงเดือนธันวาคม - เมษายนของทุกปี สภาพอากาศของประเทศไทย จะเกิดความแห้งแล้ง และมีลมกระโชกแรง ประกอบกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโลก อันเป็นผลมาจากสภาวะโลกร้อน รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าไม้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการประกอบอาชีพหาของป่า ล่าสัตว์ การทำการเกษตรกรรมใกล้พื้นที่ป่า และการเผาในที่โล่งในพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรม เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดไฟป่าและหมอกควันได้ง่าย ซึ่งตามยุทธศาสตร์และมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2555 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าและหมอกควัน 65 จังหวัด จังหวัดสุรินทร์ จึงจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง จังหวัดสุรินทร์ ขึ้นที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ เพื่อประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!