สุรินทร์ลงนามMOUแก้ปัญหายาเสพติด

สุรินทร์ลงนามMOUแก้ปัญหายาเสพติด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ที่ห้องประชุมโรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่มีการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานสร้างพลังสังคม และพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด กับปลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 55 ที่ผ่านมา ที่ จังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้น จังหวัดสุรินทร์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอในครั้งนี้ขึ้น เพื่อยืนยันการดำเนินการแก้ไขบัญหายาเสพติด ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ตามบันทึกข้อตกลง และเป็นเอกสารที่ใช้ในการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!