ศิลปิน-ดารา บินศึกษา อีโคซิสเต็ม ที่ญี่ปุ่น

ศิลปิน-ดารา บินศึกษา อีโคซิสเต็ม ที่ญี่ปุ่น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


น็อต วรฤทธิ์, หมอก้อง สรวิชญ์, จินนี่ ธนิดา, แพง พรรณชนิดา และโบ เบญจวรรณ ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ มุ่งสู่เมืองนาโกยาประเทศญี่ปุ่น เพื่อไปศึกษาเรื่องของ Ecosystem (อีโคซิสเต็ม) หรือ การพัฒนาระบบนิเวศ ตามแหล่งน้ำและพื้นที่ทำการเกษตรในเมืองต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่น ที่ได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ตัวอย่างของการฟิ้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ประสบความสำเร็จ โดยเกิดจากระบบเทคโนโลยีที่ดีและความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน โดยสถานที่ ที่กลุ่มกรีน คอนเนคท์ ได้มีโอกาสไปศึกษานั้นมีหลายพื้นที่ เช่น Taketomi City (ทาเคะโทมิ ซิตี้), Handa City (ฮานดะ ซิตี้) จังหวัด Aichi (อะอิจิ), อ่าวมิกาวา (Mikawa) อ่าวอิเสะ (Ise) ซึ่งคนในชุมชนตามแหล่งน้ำและท้องทะเลเหล่านี้ได้มีการนำ "EM Technology"(อีเอ็ม เทคโนโลยี) หรือ การใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมาทำการบำบัดน้ำเสียและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม นอกจากการพัฒนาแหล่งน้ำแล้ว กลุ่ม Green Connect ยังมีโอกาสได้ไปศึกษาการนำ EM Technology มาใช้ในการพัฒนาผืนดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร ที่ Korin Farm (โคริน ฟาร์ม) จังหวัด Aichi (อะอิจิ) ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืช เช่น แครอท และ หัวไชเท้า ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากฟาร์มแห่งนี้มีขนาดใหญ่และรสชาติดีอีกด้วย นอกจากนี้ดารากลุ่ม Green Connect ยังมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก Shirakawa-go (ชิราคาวาโกะ) ที่ถือเป็นแบบอย่างของเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามและคงความเป็นธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และปิดท้ายด้วยการแวะชมโรงงานเผาขยะของประเทศญี่ปุ่น ณ ศูนย์บำบัดและควบคุมมลพิษโทงาริ (Togari Clean Center) รวมทั้ง เมืองต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานสีขาวภายใน Toyota City อีกด้วย  การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ญี่ปุ่นครั้งนี้ ทำให้กลุ่ม Green Connect เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านสิ่งแวดล้อมแก่คนในสังคม เริ่มตั้งแต่เยาวชน ซึ่งมีการศึกษาวิชาสิ่งแวดล้อมในทุกโรงเรียนและเปิดโอกาสให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมทางด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ยังเด็ก ซึ่งกลุ่มกรีนคอนเนคท์ เตรียมนำความรู้ที่ได้มาทั้งหมดมาเผยแพร่ต่อให้คนไทยได้รับรู้มากที่สุด เพื่อให้คนไทยเราหันมาสนใจและร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น ให้เมืองไทยเป็นประเทศที่สะอาด สวยงาม และอุดมสมบูรณ์ไปอีกนาน ๆ โดยกิจกรรมต่อไปทางกลุ่มตั้งใจว่า จะจัด Workshop ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนทั่วไป รวมถึง เยาวชน และหวังว่าจะมีโอกาสได้นำความรู้ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในประเทศของเราต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะเรื่องของ "EM Technology" ซึ่งเราต้องการสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยทุกคนว่า เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมจริง และเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล โดยกลุ่มกรีนคอนเนคท์ ก็กำลังเตรียมทำโครงการฟื้นฟูคลองแสนแสบ ให้กลับมาใสดังเดิมด้วย EM Ball ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของกรีนคอนเนคท์ ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!