กทม.ร่วมรณรงค์ลดผู้ติดเชื้อเอดส์

กทม.ร่วมรณรงค์ลดผู้ติดเชื้อเอดส์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานเสวนาเรื่อง "สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ (Getting to zero)" โดย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้น เพื่อรณรงค์และสร้างแรงผลักดันที่สำคัญในการเข้าถึงยุทธศาสตร์ การก้าวสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ Getting to zero ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ผู้เกี่ยวข้อง ในแต่ละภาคส่วนได้ร่วมอภิปราย ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย "Getting to Zero" และแลกเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน วิธีการ การประสานงาน ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ข้อมูลที่นำไปใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ของประเทศไทยทั้งนี้ การจัดประชุมเสวนา เรื่อง "สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ (Getting to Zero) เกิดขึ้น เนื่องจากโครงการเอดส์สหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลก ได้ริเริ่มโครงการรณรงค์เรื่องโรคเอดส์ 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2555 - 2559 โดยใช้ชื่อยุทธศาสตร์หลักว่า สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ "Getting to Zero" โดยที่ Zero หรือศูนย์ ประกอบด้วย 3 ศูนย์ (000) ศูนย์แรก คือ การไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ศูนย์ที่สอง คือ การที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากเอดส์ และศูนย์สุดท้าย คือ การไม่มีการตีตราหรือการแบ่งแยกผู้ติดเชื้ออีกต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!