โพลเผยบุคคลทั่วไปเชื่อมั่นต่อครูไทยมากขึ้น

โพลเผยบุคคลทั่วไปเชื่อมั่นต่อครูไทยมากขึ้น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันครู ประจำปี 2555 เปิดเผยว่า สวนดุสิตโพล ได้จัดทำดัชนีครูไทย เนื่องในวันครู เพื่อวัดความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อครูไทย โดยได้สำรวจความเห็นประชาชนทุกสาขาอาชีพ 8,194 คน เน้นตัวชี้วัด ที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นต่อครูไทยทั้งด้านส่วนตัว ชุมชน และการพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาประเทศในรอบปี 2554 พบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อครูไทยมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะด้านบุคลิกภาพ การแต่งกายที่เหมาะสมกับอาชีพ อุดมการณ์ จิตสำนึก และความทันสมัย ทันเหตุการณ์ รู้ข้อมูลข่าวสาร ขณะที่ด้านการไม่เป็นหนี้ การรู้จักประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ และการไม่เอาเปรียบผู้อื่น มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นครูไทยลดลง จากดัชนีดังกล่าว สะท้อนให้เห็นปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะอุทกภัยได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อครูไทยอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการคุรุสภา และ สกสค. ควรนำไปพิจารณาแก้ปัญหาให้ครูโดยเร็ว ทั้งเรื่องสวัสดิการและความเป็นอยู่ของครู เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดย กระทรวงศึกษาธิการ ควรกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน ในการแก้ปัญหาและพัฒนาครูให้ถูกทางต่อไป  

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!